• Nota prawna
 •  

  Ostatnio odwiedzane strony
  Nota prawna

 • Niniejsza strona internetowa została przygotowana przez Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 6, 02–676 Warszawa dla odbiorców w Polsce. Materiały i treści zwarte na niniejszej stronie internetowej są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2000r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

  Korzystanie z serwisu podlega prawu polskiemu. Żadna część i element niniejszej strony internetowej nie może być zwielokrotniany, publikowany lub w inny sposób publicznie wykorzystywany bez pisemnej zgody Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.

  Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych, znaki towarowe lub inne oznaczenia graficzne zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz.U. z 2003r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.

  Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. zastrzega, iż niniejsza strona internetowa ma wyłącznie charakter informacyjny. Pomimo tego, iż dołożono wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, w szczególności dotyczące produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. (t.j.: Dz.U. z 2008r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.), zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym, zarówno autorzy, konsultanci, jak Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy, jak i jakiekolwiek szkody wynikające z ich ewentualnego wykorzystania. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów i treści zawartych na niniejszej stronie internetowej może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.

  Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do niniejszej strony internetowej, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

  Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się na niniejszej stronie internetowej. Zamieszczenie odesłania do serwisów i stron internetowych nie oznacza, że Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. rekomenduje taki serwis, czy stronę, a także produkty lub usługi prezentowane przez osoby trzecie.

  Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty (w rozumieniu przepisów kodeku cywilnego) sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń w tym zakresie.

  Materiały i treści zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do jakiegokolwiek wykorzystania lub zastosowania produktów, których dotyczą. Odnosi się to w szczególności produktów leczniczych wydawanych na receptę, których zastosowanie może się odbywać jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem - do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii - oraz po zapoznaniu się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania danego produktu.

  Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. jako poufne. Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności do produkcji, dystrybucji i marketingu.

  Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. zastrzega, iż żadnych treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej nie należy rozumieć, jako: 1) sugestii, że:
  a) możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego,
  b) nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia,
  c) nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,
  d) produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,
  e) skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia;
  2) zapewnienia, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym.
  Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej strony internetowej oraz modyfikacji zamieszczanych na niej informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.